PortfolioAcharya Jawadekar college of Education

Adhyapak Jr.College of Education

Dr. Ghali College , Gadhinglaj

Vasantrao Naik Shikshan Mahavidyalaya

Rajaram College, Kolhapur

Vitthalrao Patil Mahavidyalaya, Kale

Pratap College of Education

Shikshanshashtra Mahavidyalaya

Ayurvedic Mahavidyalaya Gadhinglaj

Mahaveer Education Society

MTP